Originalab
ett kunskapsföretag i den grafiska branschen

APP (3B2) Support

Originalab har arbetat med programvaran 3B2 ända sedan 1986. Vi kan den utan och innan och var även återförsäljare innan tillverkaren köptes av Arbortext som i sin tur köptes av PTC.

Den döptes av Arbortext om till APP.

Vi har idag kunder i Sverige och ett flertal andra europeiska länder för vilka vi tillhandahåller support och även programmerar mallar.

Om ditt företag behöver konsultation, kurser, support eller hjälp med mallar, tveka inte att kontakta oss.