Originalab
ett kunskapsföretag i den grafiska branschen

ImageAdaptor

ImageAdaptor är en mjukvarulösning som möjliggör anpassning av bilder till målspecificationer. Bilder kan laddas från HTTP-filuppladdning likaväl som från bildbibliotek eller vilken annan källa som helst. Integration med andra system/arbetsflöden stöds till fullo.

För att se ett exempel på ImageAdaptor i arbete kan du gå till vår vår webbshop för trycksaker och lägga in ett fotografi i någon trycksak. ImageAdaptor kommer då användas för att anpassa bilden så den passar in i trycksaken (bredd/höjd och tryckkvalitet).

För mer information om ImageAdaptor - gå till vår speciella webbsajt för den här produkten (på engelska). Där finns också fler demonstrationer att prova.