Originalab
ett kunskapsföretag i den grafiska branschen

SmartFonts

Vid automatisk produktion av trycksaker, när sidor och dokument skapas eller ändras obevakat på en server (t.ex. APP (förr 3B2) eller Web4Print) är SmartFonts en nödvändighet för att automatiskt få en jämn kvalitet i bokstavstillriktning.

Fördelen med att använda SmartFonts är att du automatiskt får perfekt tillriktad text och rubriker.

Här kan du se vilka typsnitt som finns tillgängliga som SmartFonts.

Historia

I början på 1980-talet, före den första 286:an eller Macintoshdatorn, startade typsättningsföretaget TextData den första servicebyrån. Kunderna var reklambyråer och andra kunder som hade att göra med skapandet av grafisk form vilka normalt beställde typsättning från speciella 'högkvalitets'-typsätterier. Hårdvaran som TextData användes var Xenotronterminaler med specialskriven mjukvara. Xenotronen var den första WYSIWYG- terminalen och användes flitigt för utformning av annonser i dagstidningar. Skärmrepresentationen av typsnitt var begränsad till fyra 'Times'-snitt vilka användes med olika breddtabeller för att få rätt radbrytningar när man använde olika fonter. På grund av den bristfälliga skärmrepresentationen var det inte möjligt att se den riktiga placeringen av tecknen och därför också omöjligt att ändra teckenplaceringen (som i kerning, tracking, etc.). Själva basen i idén bakom servicebyrån var att åstadkomma perfekt tillriktning utan att fjärranvändaren kunde se det på bildskärmen. För det här ändamålet lades ett enormt arbete ned av två typografer som var anställda på företaget. Över 10.000 teckenkombinationer granskades med ögat, kerning och tracking-värden gerererades 'för hand'. Det tog ungefär två veckor för två typografer att skapa en tabell för en font. Många år användes för att öka antalet fonter med kerningtabeller. Det här var inte billigt för kunderna. Men det var ändå mycket billigare än att köpa rubriker och spalter från 'kvalitets'-sätterier, och sedan montera ihop sidor manuellt. Tiden det tog att producera ett jobb kortades dramatiskt och kvaliten på tillriktningen var lika bra som från de bästa sätterierna. Detta medgav också att fördelarna med 'desktop publishing' (förutom bildhantering) kunde användas, före 'desktop publishing' ens hade sett dagens ljus.

Än idag, med alla snabba och kraftfulla processorer och mjukvaror, är SmartFonts fortfarande helt enastående och onådda av några andra fonter på marknaden. De kraftfulla tabellerna kombinerat med 3B2s avancerade ligaturegenskaper och typografiska kontroll resulterar i enkelhet att använda och automatisk producerad kvalitetssättning. Lätt och snabb kommunikation med läsaren förenklas med användandet av SmartFonts. Det är helt klart att det är möjligt att skapa dokument med väldigt låg standard även med mycket bra fonter, men det är nödvändigt att ha expertjustering när riktig finsh ska uppnås.

Fördelen med SmartFonts är perfekt tillriktade rubriker och brödtext

Varje SmartFont har inbyggda kerning- och trackingtabeller vilka automatiskt justerar tecken och ordmellanrum optimalt oberoende av teckenstorlek. De flesta av tabellerna har så många som 6.000 par för att åstadkomma så bra luft som möjligt, vilket resulterar i lättlästa rubriker och brödtext. Alla SmartFonts innehåller en mängd matematiska symboler och specialtecken. Om 'gammaldags siffror' och/eller kapitäler finns tillgängliga är de med i fonten och lätta att komma åt. Det finns 'en-knapps-åtkomst' för flytande accenter för både versaler och gemener. Tyska och skandinaviska tecken med fasta accenter är också tillgängligt.

Automatiskt bråktal kan skapas med val mellan horisontellt eller snett skiljestreck, endast med en knapptryckning och den relativa positionen av bråktalets delar är förbestämt för alla storlekar och kombinationer, vilket ger perfekt resultat... varje gång. SmartFonts finns endast tillgängligt för 3B2-användare, eftersom det inte fanns något annat program på marknaden som kunde hantera de stora inbyggda tabellerna utan att förlora i hastighet och prestation. 3B2 har specialfunktioner vilka enbart används med SmartFonts. T.ex. att byta mellan tabellsiffror och gammaldags siffror temporärt eller globalt med ett enda kommando, eller funktionen 'sifferkerning av' för tabellsättning, där kerningen stängs av för alla kombinationer av siffror, men fortfarande är på för alla annan text i samma paragraf. Slutligen stöder SmartFonts två teckenuppsättningar, ISO-uppsättningen och SmartFont-uppsättningen, i samma font. Och tabeller för hängande punktuation, optisk placering och sidköttseliminering finns i all fonter.